......den 4:e upplagan av Ett barn blir till (Lennart Nilsson och Lars Hamberger). Vi gjorde alla våra IVF-försök på Sophiahemmet i Stockholm, där också ett kapitel i boken är fotograferat. Vi är oerhört tacksamma för all hjälp och allt stöd vi fått från Sophiahemmet IVF!

 
     
 
 
 
 
 

Foto: Lennart Nilsson